Pohřební kaple Všech svatých na zámku v Telči

Pohřební kaple Všech svatých na zámku v Telči

Popis objektu

Velkolepé a významné renesanční sídlo vzniklo zejména díky Zachariášovi z Hradce a jeho manželce Kateřině z Valdštejna. Zachariáš zdědil Telč a moravské državy po svém otci Adamovi I. z Hradce, nejvyšším kancléři Království českého, zatímco bratr Jáchym získal rodové sídlo v Jindřichově Hradci a rozsáhlé panství v jižních Čechách.
V letech 1551-1552 se Zachariáš účastní kavalírské cesty do Janova, kde spolu s dalšími příslušníky nejvyšší české šlechty vyčkává příjezdu voleného českého krále Maxmiliána II. Zde se mu vedle uvedení do politického života rovněž dostalo okouzlení kulturou italské renesance. Po návratu na své panství se žení a přistupuje k postupné přestavbě středověkého sídla na renesanční rezidenci reflektující aktuální uměleckou činnost v Itálii. Roku 1580 pak nechává po vzoru francouzských předobrazů postavit pohřební kapli Všech svatých bezprostředně přimknutou k ostatním budovám zámku. Bohaté, převážně polychromované štukové výzdobě s eschatologickými a apokalyptickými náměty dominuje tumba Zachariáše, Kateřiny a jejich syna Manharta Lva, rovněž vyvedená ve štuku. Tento monument jasně definuje Zachariášovo přání, aby byl jeho rod připomínán, prosilo se za něj u Boha a při Soudném dni, aby jeho členové radostně povstali z mrtvých.

Výběr z literatury:

Ondřej Jakubec - Pavel Waisser, Mauzoleum Zachariáše z Hradce na zámku v Telči a jeho výzdoba v kontextu renesančních zámeckých kaplí, in: Opuscula Historiae Artium, roč.62, č.1, Brno 2015, s. 2-31.

https://www.zamek-telc.cz/cs/o-zamku/historie

Viz PAMÁTKOVÝ KATALOG NPÚ

Prováděné práce

Dokumentační práce v roce 2019 zahrnovali zjištění technického stavu interiérové, převážně štukové výzdoby kaple, stejně jako nasnímání plastik Zachariáše z Hradce a jeho manželky Kateřiny z Valdštejna na společné tumbě.

Obrazová dokumentace
Video