Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Cholině

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Cholině

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Cholině
Popis objektu

První zmínka o kostele v Cholině existuje k roku 1326, kdy bylo právo dosazovat sem kněze předáno premonstrátům z kláštera Hradisko u Olomouce, kteří si jej podrželi až do zrušení kanonie za josefínských reforem.

Před novogotickou přestavbou sestával chrám ze dvou lodí, které však byly oddělené. Větší z nich byla zasvěcena Nanebevzetí Panny Marie a nazývala se ,,moravským kostelem", patronkou menší lodi neboli ,,německého kostela" byla sv. Anna. Zmíněná přestavba po půli 19. století však dispozici změnila víceméně do podoby latinského kříže, tedy na jedinou loď s transeptem. Pro novou stavbu však byl využit stávající presbytář kostela určeného pro česky hovořící obyvatelstvo, čímž se zachovala i jeho žebrová klenba datovaná rokem 1605. Protějšek kněžiště tvoří vysoká západní zvonice s hlavním portálem, završená jehlancovou střechou, která při historizující adaptaci nahradila starší cibulovou báň krytou červeně natíraným šindelem.

Z kostela pochází i známá milostná socha Panny Marie Cholinské neboli Assumpty z Choliny, jež vznikla po roce 1405 ve vídeňském prostředí.

Viz PAMÁTKOVÝ KATALOG NPÚ

Prováděné práce

Naše práce se zaměřily na dokumentaci horní partie hlavního oltáře a zejména na prasklinu ve zdivu právé části příčné lodi, která prochází přes klenbu až k oknům boční stěny. Vzhledem k nedostupnosti tohoto místa přineslo použití bezpilotní helikoptéry podrobnou dokumentaci defektu, jež poslouží k jeho pravidelnému monitorování, dokud nedojde k opravě.

Obrazová dokumentace