Kostel Nejsvětější Trojice v Kopřivné

Kostel Nejsvětější Trojice v Kopřivné

Popis objektu

Kostel Nejsvětější Trojice nechali v půli 18. století vystavět Žerotínové. Jedná se o impozantní orientovnou sálovou stavbu s polygonálním chórem a protějškovou zvonicí, jíž prochází hlavní západní portál.

Interiér je završen plackovými klenbami, které vynášejí pilastry s korintskými hlavicemi. Klenby dekoruje část bohaté malířské výzdoby od Ignáce Oderlického, konkrétně výjevy ze Starého i Nového zákona. Při vytváření hlavního oltáře Nejsvětější Trojice s motivy Posledního soudu Oderlický spolupracoval s vynikajícím sochařem Františkem Ignácem Güntherem. Po stranách lodi se nacházejí mladší boční oltáře a rovněž kazatelna.

Viz PAMÁTKOVÝ KATALOG NPÚ

 

Prováděné práce

Dokumentační práce se zaměřily na zjištění technického stavu baldachýnu kazatelny a nástavce hlavního oltáře. Využito bylo naší bezpečné metody fotografování pomocí bezpilotní helikoptéry, která se v uvnitř chrámu pohybuje na záladě trajektorie předem definované v interiérovém 3D modelu.

Obrazová dokumentace