Kostel sv. Bartoloměje v Zábřehu

Kostel sv. Bartoloměje v Zábřehu

Popis objektu

Jedná se o jednolodní orientovaných chrám stojící při východní straně Masarykova náměstí. Hlavní městský kostel sv. Bartoloměje v tomto místě stál už v 14. století, současný barokní objekt však pochází z padesátých let 18. věku. Autorem jeho původního návrhu byl zřejmě významný architekt Domenico Martinelli, avšak k realizaci novostavby svatostánku došlo až po dlouhých desetiletích od vytvoření plánů a do podoby chrámu se vepsali lokální tvůrci. Půdorys lodi i presbytáře je podélný a pravoúhlý, v interiéru zaklenutý sérií pruských placek.

Viz PAMÁTKOVÝ KATALOG NPÚ
 

Prováděné práce

Dokumentační práce se zaměřily na zjištění technického stavu nedostupného baldchýnu kazatelny a oltářních nástavců. Fotografie byly pořízeny projektovou oktokoptérou, jež se uvnitř kostela pohybovala na základě předem definované trajektorie v 3D reprezentaci interiéru a na předem určených pozicích snímala palubním fotoaparátem objekty našeho zájmu.

Obrazová dokumentace