Kostel Narození Panny Marie v Novém Malíně

Kostel Narození Panny Marie v Novém Malíně

Popis objektu

Původně středověký kostel byl v roce 1724 radikálně přestavěn do barokní podoby. V roce 1811 pak byl olomouckým biskupem znovu konsekrován po další přestavbě a rozšíření.

Jedná se o přibližně orientovaný sálový kostel se segmentově zakončeným závěrem a dvouetážovou varhanní a zpěváckou kruchtou na protilehlé západní straně. Přízemím vysoké západní zvonice s cibulovitou bání prochází hlavní vstup. Zvon ve věži pochází z roku 1465.

Valenou klenbu s lunetovými výsečemi pro okna nesou pilíře s plasticky zdůrazněnými pilastry držícími kladí. V klenebních zrcadlech jsou namalovány výjevy ze života Panny Marie, konkrétně Navštívení, Svatba a Nanebevzetí. Hlavní oltář nese olejomalbu na plátně s adekvátním námětem Narození Panny Marie.

Viz PAMÁTKOVÝ KATALOG NPÚ

Prováděné práce

Naše dokumentační práce, realizované pomocí vyvinuté bezpečné metody snímání bezpilotní helikoptérou, se zaměřily na technický stav nedostupného nástavce hlavního oltáře a baldachýnu kazatelny.

Obrazová dokumentace