Kostel Narození Panny Marie v Novém Malíně

Kostel Narození Panny Marie v Novém Malíně

Popis objektu

Původně středověký kostel byl v roce 1724 radikálně přestavěn do barokní podoby. V roce 1811 pak byl znovu konsekrován po další přestavbě a rozšíření olomouckým biskupem.

Jedná se o přibližně orientovaný sálový kostel se segmentově zakončeným závěrem a dvouetážovou varhanní a zpěváckou kruchtou na protilehlé západní straně. Přízemím vysoké západní zvonice s cibulovitou bání prochází hlavní vstup. Zvon ve věži pochází z roku 1465.

Valenou klenbu s lunetovými výsečemi pro okna nesou pilíře s plasticky zdůrazněnými pilastry držícími kladí. V klenebních zrcadlech jsou namalovány výjevy ze života Panny Marie, konkrétně Navštívení, Svatba a Nanebevzetí. Hlavní oltář nese olejomalbu na plátně s adekvátním námětem Narození Panny Marie.

 

Památkový katalog:

https://pamatkovykatalog.cz/kostel-narozeni-panny-marie-s-krizem-538302

Prováděné práce

Naše dokumentační práce, realizované pomocí vyvinuté bezpečné metody snímání bezpilotní helikoptérou, se zaměřily na nedostupný nástavec hlavního oltáře a baldachýn kazatelny.

Obrazová dokumentace