Mauzoleum rodu Kleinů v Sobotíně

Mauzoleum rodu Kleinů v Sobotíně

Mauzoleum rodu Kleinů
Popis objektu

Neorenesanční mausoleum ocelářské rodiny Kleinů stojící na masivní podestě, v níž je zakomponována krypta, bylo realizováno v letech 1881-1885 podle návrhu vídeňského architekta Wenzela Baumheyera. Centrální prostoru čtvercového půdorysu rozšiřuje dvojice pravoúhlých bočních kaplí, půdorysně totožný presbytář a sloupový vstupní portikus orientovaný severovýchodním směrem. Na svislou středovou osu stavby je navlečena kupole, která se svým tamburem opakuje výšku svatyně pod ní. Celou budovu v interiéru dekoruje částečně dochovaná výmalba a štuky, z vnějšku je opláštěna pískovcem, exteriérová sochařská výzdoba se z větší části zachovala, ovšem kvůli svému technickému stavu byla prozatímně sňata.

Viz PAMÁTKOVÝ KATALOG NPÚ

Prováděné práce

Dokumentační práce jsou plánovány na sezónu 2019.

Obrazová dokumentace
Video