Sněmovní sál Arcibiskupského zámku v Kroměříži

Sněmovní sál Arcibiskupského zámku v Kroměříži

Arcibiskupský zámek, pohled od SV z Podzámecké zahrady
Popis objektu

Sněmovní sál se nachází v kroměřížské barokní arcibiskupské rezidenci, jež nahradila za třicetileté války poničený thurzovský renesanční zámek stojící v místě gotického hradu biskupa Bruna ze Schauemburku. 

Dochovaná podoba zámku spadá dobou svého vzniku převážně do éry episkopátu Karla II. Lichtenstein-Castelkorna. Vznosná výzdoba předmětného Sněmovního sálu je však až rokoková, z druhé půle 18. století. Původně Velká jídelna dostala svůj současný název až po Ústavodárném říšském sněmu, který se zde konal v revolučních letech 1848-1849. Kroměřížský sněm byl rozpuštěn po upevnění pozice císaře Franze Josefa I. v říši, kdy bylo město obsazeno vojskem. 

Viz PAMÁTKOVÝ KATALOG NPÚ

Prováděné práce

Dokumentační práce jsou plánovány na sezónu 2019.

Obrazová dokumentace
Video